Aktualności

10/07/2014

Program seminarium 2014

Program seminarium
„Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów”
Gdańsk,25.07.2014
Projekt jest współfinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację „Wolności” w ramach Programu „Przemiany w
Regionie – RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji
10.00 Rejestracja uczestników
10.30 Powitanie gości, otwarcie seminarium (Anna Odrobińska, Leszek Majewski, Ludmiła Wasiliewa)
10.45 Prezentacja Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (niepotwierdzone)
11.00 Prezentacja działań Miasta Gdańska na rzecz seniorów – Pani Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds Seniorów
11.20 Polskie doświadczenia w aktywizacji seniorów – dr Michał Kubiak, Uniwersytet Gdański
12.00 Przerwa na kawę
Przegląd różnych form aktywizacji seniorów
12. 20 Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego ( Ludwika Sikorska, Koordynator GUTW,
pełnomocnik Rektora UG)
12.40 Akademia Seniora –Anna Staruszkiewicz, prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum”
13.00 Ekonomia społeczna drogą aktywizacji seniorów – Grażyna Skorupka, prezes Spółdzielni Socjalnej 50+
13.20 Wolontariat seniorów –Paweł Buczyński ,prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku
13.40 Działania aktywizujące na rzecz seniorów w społeczności lokalnej – Beata Wołkanowska,50 Aleja
14.00 Kluby Seniora, Rady Dzielnicy
14.20 Doświadczenia kaliningradzkie
14.40 -15.40 Dyskusja
15.40 Podsumowanie
16.00 Obiad w Restauracji „ Bazylia”

W załączeniu program do pobrania w pliku doc.

Program seminarium 25.07.2014

02/07/2014

projekt „Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów”

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” kontynuując wcześniejsze działania związane z problematyką starzenia się społeczeństw :polskiego i rosyjskiego realizuje obecnie projekt „Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów”, którego celem jest przekazanie polskich doświadczeń w zakresie aktywizacji osób starszych rosyjskim organizacjom pozarządowym. Partnerem w projekcie jest kaliningradzka organizacja pozarządowa – Kalininingradskaja Regionalnaja Obszczestwiennaja Organizacija „Błagopołuczije Siemji”. Projekt jest współfinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację „Wolności” w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji.

Więcej: projekt „Organizacje pozarządowe aktywizują seniorów”,

23/10/2013

Dzień trzeci

HPIM3731

Uroczysta kolacja

Ostatni poranek upłynął uczestnikom projektu na spotkaniach dwustronnych oraz nawiązywaniu współpracy partnerskiej. Jednym z celów tego projektu jest nawiązanie osobistych kontaktów, aby w przyszłości móc współpracować na rzecz osób starszych. O godzinie 11. pracownicy społeczni udali się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. Uczestnicy mieli okazję spotkać jego mieszkanców już dzień wcześniej, podczas seminarium. Tym razem mieli okazję zapoznać się z działalnością placówki oraz z formami opieki nad osobami starszymi.

Po obiedzie pan Jerzy Tarasiewicz zaprezentował uczestnikom projekt „Wolontariat 60+ dla organizacji pozarządowych”. „Wolonariat jest jedną z lepszych form aktywizacji osób starszych” – twierdzi jeden z gości. Aby się o tym przekonać w spotkaniu wzięło udziału kilku wolontariuszy – seniorów, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Przed wyjazdem goście z obwodu kaliningradzkiego mieli jeszcze jedną okazję, aby przespacerować się uliczkami Gdańska.

Spotaknie pomogło w integracji osób na co dzień stykających się w swojej pracy i działaniu z problemami osób starszych w Rosji i Polsce. Niewątpliwie świadczą o tym gorące rozmowy i początki znajomości pracowników społecznych uczestniczących w projekcie. Między uczestnikami nastąpiło porozumienie co do piorytetów w pracy z seniorami.

SR

22/10/2013

Dzień drugi

IMG_3681

Seminarium Senior obywatel i osoba

Dzień drugi wizyty rozpoczął się od semiarium pt. „Senior – obywatel i osoba”. Zgromadzonych gości przywitali prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum – Szkoły Wyższej oraz pani Ludmiła Wasiliewa – Przewodnicząca KROO „Błagopołuczije Siemji”. Pierwszym z prelegentów był prof. nadzw. dr Henryk Olszewski (Ateneum Szkoła Wyższa), który dokonał krótkiego wprowadzenia w problematykę aktywizacji seniorów. Następnie dr Michał Kubiak (Uniwersytet Gdański) opowiedział uczestnikom seminarium o sytuacji osób starszych w Polsce. Tego samego zagadnienia, lecz w Rosji dotyczył wykład pani Ludmiły Pomogajewej, na co dzień pracującej w Ministerstwie Polityki Socjalnej obwodu kaliningradzkiego.

Po krótkiej przerwie przed zgromadzonymi zaprezentowała się grupa „Retro” z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. Po występie artystycznym placówki zaprezentowały wielorakie formy aktywizacji seniorów. Swoją działalność zaprezentowali: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (Ewa Bartkowiak,kierownik działu ds seniorów), Uniwersytet III Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim (Ludwika Sikorska, pełnomocnik rektora), kompleksowe centrum socjalnej obsługi mieszkańców w gusiewskim obwodzie miejskim (Lubow Gruszko, dyrektor), Akademia Seniora (Anna Staruszkiewicz), dom opieki dla osób starszych „Sosnowaja Usad’ba” (Lubow Pokalajewa) oraz Caritas – Zapad (Eleonora Popowicz).

Po obiedzie uczestnicy projektu mieli czas na dyskusję oraz podsumowanie porannego seminarium. Popołudniu uczestniczyli jeszcze w zajęciach na Uniwersytecie III Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim (m. in. z języka rosyjskiego, jogi czy zajęć plastycznych). „To świetny sposób na połączenie teorii z praktyką – rano wysłuchaliśmy wykładu o Uniwersytecie III Wieku, a już po paru godzinach przekonaliśmy się na własne oczy jak wyglądają te zajęcia” – opowiada jedna z Polek, uczestniczących w projekcie.

SR

21/10/2013

Dzień pierwszy

HPIM3713

Zwiedzanie Gdańska

W poniedziałek, 21 października, do Gdańska przyjechała dwudziestoosobowa grupa pracowników społecznych z Obwodu Kaliningradzkiego. Nasi goście po krótkim powitaniu i zakwaterowaniu w uroczym hotelu udali się na śniadanie. Jednak już o godzinie 11.00 Rosjanie wraz z grupą polskich pracowników społecznych uczestniczyli w Akademii Seniora. Zajęcie polegało na obserwacji zajęć aktywizujących. „To świetna forma wymiany dobrych praktyk” – skomentowała wydarzenie jedna z uczestniczek.

Po obiedzie uczestnicy udali się do Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku. Tam miało miejsce seminarium „Daj szansę sobie – pomóż innym”. W jego trakcie została przedstawiona sytuacja osób starszych w Rosji i w Polsce w oparciu o wyniki badań. „Nie wiedziałam, że sytuacja seniorów w Rosji jest taka podobna” – powiedziała po spotkaniu jedna z Polek. Ponadto zaprezentowane zostały działania i dobre praktyki w obu krajach.

Przed kolacją nasi goście mieli wolną chwilę, aby udać się na spacer po Gdańsku. Była to też okazja, aby zapoznać się ze sobą. Jak wiadomo, większość seniorów w Polsce swobodnie posługuje się językiem rosyjskim. Po kolacji z radością i niecierpliwością wszyscy wyczekiwali kolejnego dnia projektu.

SR