Realizator projektu

logo jpg TEWP

„Nasi seniorzy” to projekt realizowany przez Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w porozumieniu z kaliningradzkimi partnerami z organizacji KROO „Błagopołuczije Siemji”. Projekt zrealizowano za pomocą metod seminaryjnych, a także wizyty studyjnej na terenie Gdańska. Tematem projektu jest problem starzenia się społeczeństw, analiza pomysłów na aktywizację osób starszych oraz dostosowanej do dzisiejszych realiów cywilizacyjnych, demograficznych i rynkowych opieki nad nimi.

firmowka rosja