Informacje

resizeRITA_pakiet_2011_PL  

 

„Nasi seniorzy” to projekt realizowany przez Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w porozumieniu z kaliningradzkimi partnerami z organizacji KROO „Błagopołuczije Siemji”. Projekt zrealizowano za pomocą metod seminaryjnych, a także wizyty studyjnej na terenie Gdańska. Tematem projektu jest problem starzenia się społeczeństw, analiza pomysłów na aktywizację osób starszych oraz dostosowanej do dzisiejszych realiów cywilizacyjnych, demograficznych i rynkowych opieki nad nimi.

Adresatami projektu są osoby bezpośredniostykające się w swojej pracy i działaniu z problemami osób starszych: pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, administracji rządowej i samorządowej , instytucji edukacyjnych i instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych z terenu obwodu kaliningradzkiego (20 osób) z udziałem ich odpowiedników ze strony polskiej (20 osób). Organizatorzy przy selekcji brali również pod uwagę wiek kandydatów (preferowana grupa 50+), a także ich miejsce zamieszkania (preferowany Obwód Kaliningradzki, Pomorze).

Pobyt uczestników przewidziany jest na 3 dni. Pierwszego dnia odbędzie się seminarium dotyczące zagadnień projektowych. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzą placówki zajmujące się na co dzień problemami osób starszych, tam też wezmą udział w prezentacjach dotyczących sposobów aktywizacji seniorów. Trzeciego dnia uczestnicy zapoznają się z różnymi formami opieki nad osobami starszymi w placówkach, które się w tym specjalizują.

Efektem będzie wspólne podjęcie wspólnego problemu demograficznego, wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie problemów starzenia się społeczeństw, aktywizacji osób starszych oraz opieki nad nimi, porównanie sytuacji ludzi starszych w Rosji i Polsce , a także integracja osób stykających się w swojej pracy i działaniu z problemami osób starszych z obu krajów, porozumienie co do priorytetów w tej pracy, nawiązanie osobistych kontaktów i rozpoczęcie współpracy w działaniach na rzecz osób starszych

W ramach podsumowania i rozpowszechniania owoców współpracy zbudowana została niniejsza dwujęzyczna strona internetowa, zawierająca doświadczenia i materiały z projektu. W efekcie daje ona wszystkim zainteresowanym dostęp do rezultatów projektu i powstałych w trakcie jego realizacji zbiorów informacji i opracowań.

Projekt jest współfinansowany przez Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia